Change language

Header menu

København til kaffen foredragsrække

Hør om de seneste arkæologiske resultater fra udgravninger i København gennem fire foredrag

9/4 Da københavn blev en by

De seneste ti år har budt på mange nye opdagelser om det ældste København. Arkæolog Hanna Dahlström fortæller om, hvordan vi kan spore oprindelse af byen gennem de mange fund, der er gjort. Eksempelvis om nye kulstof-14-dateringer, som giver et billede af den tidlige udvikling samt af affaldshåndtering, jernproduktion og kontakter med det sydligste Sverige. Arrangementet foregår på både svensk og dansk. 
Køb billet til Da københavn blev en by

23/4 København passer godt på sine skatte 

Når arkæologerne får genstanden frem i lyset, starter et kapløb mod tidens tand. Konservator Nicole Rehné giver et indblik i arbejdet med at bevare de mange arkæologiske fund, og viser eksempler på velbevarede genstande, som er særlige for Københavns undergrund. 

Køb billet til København passer godt på sine skatte 

7/5 Udgravning i Nyboder 

I sommeren 2018 fandt museets arkæologer en række latriner fra 1700-tallet i Nyboder. Da latrinerne ikke blev benyttet som toiletter længere, blev de fyldt med kasserede genstande fra husholdningerne. Arkæolog Signe Lützau Pedersen fortæller om Nyboders opståen og ombygning samt, hvordan man dengang forsøgte at forbedre bydelens affaldshåndtering. 

Køb billet til Udgravning i Nyboder

21/5 Historiens Have i det nye Københavns Museum 

Få indblik i, hvordan arkæologer arbejder med at finde frø og kerner, som kan give viden om, hvilke planter, man dyrkede i København for 400 år siden. Arkæolog Camilla Haarby Hansen fortæller om projektet “Historiens Have”, der handler om at skabe en nutidig have foran Københavns Museum, men ud fra fortidens spor af frø og plantedele. Vi ser på de arkæologiske frø og kerner og på selve haven. 

Køb billet til Historiens Have i det nye Københavns Museum

 

Alle foredragene finder sted i Arkæologisk Værksted, Stormgade 20, stuen