Change language

Header menu

Kæmpe kulturgave til københavnerne fra A. P. Møller Fonden

Når Københavns Museum efter nytår slår dørene op, bliver det med en helt ny totaloplevelse: Et sanseligt kort over København.

Når Københavns Museum efter nytår slår dørene op til nye lokaler, bliver det med en helt anderledes totaloplevelse: Et rum, der byder på et sanseligt kort over København, 3D modeller af byens huse, og en film, der udfolder hovedstadens udvikling fra istid til nutid. Alt sammen sponsoreret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med en generøs donation på op til 14,9 millioner kroner.

Københavns kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) er begejstret og takker for donationen:

”Der skal lyde en kæmpe tak til A.P. Møller Fonden for den generøse donation, som skal bruges på at give Københavns Museums besøgende mulighed for at opleve Københavns historie på en nyskabende måde. Som kultur- og fritidsborgmester glæder det mig, at så mange aktører som muligt prioriterer og støtter kulturen og kunsten som omdrejningspunkt for oplysning og dannelse.”

Helt specielt udstillingsrum

I begyndelsen af 2019 åbner Københavns Museum, som hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. I de nye udstillinger får publikum mulighed for at foretage en rejse gennem byens historie. En helt central del af de nye udstillinger bliver ’Københavnermodellen’ - et udstillingsrum, som skaber overblik over de nedslag i tid og sted, der møder gæsterne i de andre udstillingsrum.

Det nye udstillingsrum er en sanselig, dynamisk og interaktiv pendant til den keramiske miniaturemodel af byen, der stod foran museets tidligere domicil på Vesterbrogade, og som borgerne ivrigt har efterspurgt, lige siden den blev nedtaget. Nu bydes der i stedet på en ny og anderledes version.

”Vores medarbejdere arbejder på at skabe et museum, som kan levere unikke oplevelser til byens borgere” udtaler museumschef på Københavns Museum Louise Jacobsen: ”Vi går nu i gang med at søge efter de helt rigtige samarbejdspartnere til projektet, så det kan være klar til åbningen af det nye Københavns Museum i starten af 2019. Vi glæder os over, at ’Københavnermodellen’ kan blive til virkelighed og styrke formidlingen af Københavns historie til et endnu større publikum på en helt ny måde.”

Udstillingsrummet bliver et naturligt samlingspunkt for museets gæster, som hér kommer til at opleve et sanseligt og anderledes møde med byen, samtidig med at de bydes på en kronologisk fortælling om dens historie. Københavnermodellen bliver både begyndelse og afslutning på museumsbesøget.

Fakta

  • Med den nye by-model, Københavnermodellen, får Københavns Museum endnu bedre mulighed for at give de besøgende vinkler på, hvordan historiske forandringer i klima, landskab, menne­sker, arkitektur, transport, kontakter og udveksling har skabt og formet den hovedstad, som vi kender i dag.
  • By-modellen er både konkret og digital. Historien vil blive fortalt gennem et 2D-gulvkort i skala 1:2000, der viser hele København, som den ser ud nu; en film, der projekteres på alle vægge; og 3D-modeller af udvalgte bygninger i skala 1:200.
  • Det fysiske kort over København, der bliver en del af gulvet i rummet, skabes i dybdegraveret stål, som giver en anderledes og sanselig oplevelse af byens gader og pladser. Museets gæster vil få mulighed for at gå på byen, mærke den - og endda tage aftryk af den.
  • Indbygget lys og projektioner på kortet vil vise områdets geografiske udvikling siden sidste istid, Københavns vækst, vandet og havnens betydning for byen, de store brande, infrastruktur, rekreative områder - og meget mere.
  • På væggene i udstillingsrummet vises en 360-graders-film om København, hvor museets samling af historiske kort, malerier, fotos og genstande spiller vigtige roller som milepæle i byens historie.
  • Langs væggene vil man kunne berøre og sanse nøjagtige 3D-modeller af nogle af Københavns ikoniske bygninger i skala 1:200. Ud for hver 3D model vil en projektion vise hvordan den enkel­te bygning blev til - og hvordan den og området omkring den forandrede sig gennem tiden.
  • Etableringen af ’Københavnermodellen’ er muliggjort gennem en donation på op til 14.9 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - til realiseringen af dette særlige udstillingsrum.