Change language

Header menu

Hvad skal vi bevare?

  • Blik v Julie Trojaborg
Fem kortfilm sætter fokus på spørgsmål som: Hvad er bygningsarv og hvordan vurderer man en bygnings bevaringsværdi? Gå på opdagelse i byen!

Over hele Danmark findes der historiske bygninger og kulturmiljøer, som er med til at fortælle om vores fortid. De historiske bygninger og kulturmiljøer er forskellige og har forskellige kvaliteter. De kan have en anden skala, være bygget af andre materialer eller have helt andre udtryk og funktioner end dem, vi har i dag. Derfor er de konkrete vid­nesbyrd om liv, der er gået forud for vores, og de konfronterer os med andre tiders samfundsordner, trends og livsvilkår. Vi kan ikke bevare alt og vi må finde en balance mellem at lade nyt komme til, og samtidig bevare dele af vores fælles kulturarv.

I fem korte film får du indblik i nogle af de metoder, som vi bruger i Danmark, når vi diskuterer arkitektur og bevaring af bygninger. Hver film tager udgangspunkt i SAVE-systemets fem parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Bygninger vurderes i forhold til de fem parametre på en skala fra 1 til 9. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middelværdi og 7-9 for lav værdi. Til sidst laves en samlet SAVE-vurdering. 

Filmene er produceret af Blik v/Julie Trojaborg og er en del af et undervisningsmateriale på gymnasieniveau, men vi håber, det også kan være med til at give andre lyst til at se på arkitektur, bygninger og kulturmiljøer på en ny måde – god fornøjelse!

1: Bygningens arkitektoniske værdi

2: Bygningens kulturhistoriske værdi

3: Bygningens miljømæssige værdi

4: Bygningens originalitet

5: Bygningens tilstand

Læs også mere om undervisningsmaterialet Unge Blikke på Bygningsarv

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er udviklet i et samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Skoletjenesten på Københavns Museum sammen med Rysensteen Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium.