Change language

Header menu

Hvad er arkæologi?

0.- 3. klasse

Hvad er arkæologi? er et ugeforløb med afsæt i de spor, som Københavns Museums arkæologer finder i jorden under byens fortove, gader og pladser. Forløbet starter i skolen med en introduktion og øvelser til arkæologens arbejdsmetoder. Herefter følger et besøg i det nye arkæologiske værksted på Københavns Museum, hvor vi ser med bag kulisserne hos arkæologen.
Det 3-5 dage lange forløb "Hvad er arkæologi?" foregår på skolen, i museets arkæologiske værksted og ude i byen. Gennemgående for forløbets læringsaktiviteter er at undersøge, hvordan vi mennesker sætter os spor i verden og hvordan vores spor får betydning for andre, som kommer efter os.
Arkæologer på Københavns Museum undersøger de fysiske spor, som er efterladt i København. De graver fysiske spor op fra jorden under byens gader, fortove og pladser. På besøg i arkæologens værksted på museet undersøger vi, hvordan potteskår, kridtpiber, nøgler, hestesko og skosåler mv. kan fortælle om byens historie. Hvordan er sporene kommet frem? Hvad kan de fortælle os om mennesker, der levede før os? Hvad skal der ske med genstandene, når de er gravet op fra jorden?
I forløbet indgår elevernes arbejde med en visuel fremstilling af deres arbejde med arkæologiske spor i København. Denne del af forløbet kan med fordel planlægges med klassens billedkunstlærer.
Inkluderet i forløbet er et møde med museets underviser og klassens lærere, hvor det nærmere indhold bestemmes og planlægges.

Klassetrin: 

0.-3. klasse

Kompetenceområde: 

Natur/teknologi - Undersøgelse, Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Historiebrug

Fag: 

Billedkunst, Historie, Natur/teknologi

Læringsmål: 

Eleverne kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af de spørgsmål de stiller til det arkæologiske materiale.
Eleverne kan koble deres egne sanseindtryk med andres oplevelser og viden i fælles beskrivelser og analyser af arkæologisk materiale.
Eleverne kan visuelt formidle tanker, ideer og resultater af undersøgelser.

Dato og pris

Varighed: 
2½ dag
Pris: 
5500 kr.

Max 28 deltagere

Kontakt

Sidsel Kirk
24 47 48 14