Change language

Header menu

Hjælp os med at indsamle nutidens københavnsk!

  • Boomer, cringe, flækker, spurgt
    Foto: Københavns Museum
Vær med til at indsamle nutidens københavnsk!

Nutidens sprog i København

Skoletjenesten på Københavns Museum arbejder med Citizen Science i forbindelse med det tværfaglige projekt Lyden af Hovedstaden, som udforsker og formidler fortidens lyd i byen med fokus på, hvad lyd betyder for skabelse af byens rum og fællesskaber. Projektet sammentænker forskningsfelterne arkæologi, byhistorie, lydhistorie og dialektforskning. Læs mere om projektet her.

Hvad er Citizen Science?

Citizen Science inddrager børn og voksne i forskningsprojekter. Formålet med inddragelsen er at skabe dialog mellem forskere og borgere samt give forskere adgang til mere og bedre data til deres forskningsprojekter. Dialogen mellem forsker og lægmand styrker oplevelsen af forskningens relevans og giver et bredere kendskab til, hvordan forskere arbejder.

Vær med til at indsamle nutidens københavnsk med dine elever.

Vi er i fuld gang med at indsamle data, som kan give ny viden om sprog på sociale medier i nutidens København. Vi har brug for meget mere data og inviterer derfor elever fra byens udskoling til at bidrage. Eleverne vil under vores vejledning indtage rollen som forskningsassistenter, der skal ”ud i felten”. Sammen med eleverne, som er eksperter på lige netop unges sprog, kan vi indsamle en stor mængde data, som vi giver videre til forskerne på Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Ved at deltage får eleverne indsigt i og viden om sprogs betydning, de vil blive en del af en forskningsproces, og deres indsamlede resultater vil få betydning for såvel forskning som for en udstilling, der bl.a. skal formidle projektresultater i 2023 på Københavns Museum.

På besøg i klasselokalet.

I får besøg i klassen af Henriette Devantier Lund fra Skoletjenesten på Københavns Museum og Anna K. Jørgensen, som er ph.d.-studerende og videnskabelig assistent på projektet. Henriette og Anna sætter dataindsamlingen i gang med eleverne gennem diskussion, dialog og inddragelse. Besøget i klassen vægter dialog og diskussion om sprog højt. Hermed styrkes elevernes opmærksomhed på deres eget sprogs betydning for forskningen. Dialogen tager afsæt i elevernes brug af slang, bandeord og emojis samt elevernes egne holdninger til sprog. Klassebesøget varer ca. en time, hvorefter eleverne selv indsamler data enten i skoletiden eller i fritiden.

Vi gennemfører besøget fysisk i klassen eller over Teams eller Zoom.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan deltage med din klasse, så kontakt Henriette Devantier Lund på tlf. 24996408 eller på e-mail QB0C@kk.dk.