Change language

Header menu

Hjælp os med at indsamle nutidens københavnsk!

  • Boomer, cringe, flækker, spurgt
    Foto: Københavns Museum
Nu kan I hjælpe med, at finde og indsamle nutidens københavnske slang og sprog.

Nutidens sprog i København

Skoletjenesten på Københavns Museum arbejder aktuelt med Citizen Science i forbindelse med det tværfaglige projekt Lyden af Hovedstaden, som udforsker og formidler fortidens lyd i byen med fokus på, hvad lyd betyder for skabelse af byens rum og fællesskaber. Projektet sammentænker forskningsfelterne arkæologi, byhistorie, lydhistorie og dialektforskning. Læs mere om projektet her: https://cphmuseum.kk.dk/artikel/lyden-af-hovedstaden

Hvad er Citizen Science?

Citizen Science inddrager børn og voksne i forskningsprojekter. Formålet med inddragelsen er at skabe dialog mellem forskere og borgere samt give forskere adgang til mere data til deres forskningsprojekter. Dialogen mellem forsker og lægmand styrker vores oplevelse af forskningens relevans og giver et bredere kendskab til, hvordan forskere arbejder.  

Vær med til at indsamle nutidens københavnsk med dine elever.

Vi er i fuld gang med at indsamle data til forskning i slang og sprog på sociale medier i nutidens København. Vi har brug for meget mere data og inviterer derfor elever fra byens udskoling til at bidrage. Eleverne vil under vores vejledning indtage rollen som forskningsassistenter, der skal ”ud i felten”. Sammen med eleverne, som er eksperter på lige netop unges sprog, kan vi indsamle en stor mængde data, som vi giver videre til forskerne på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. 

Ved at deltage vil eleverne få indsigt i og viden om sprogs betydning, de vil blive en del af en forskningsproces, og deres indsamlede resultater vil få betydning for såvel forskning som for en udstilling, der bl.a. skal formidle projektresultater i 2023 på Københavns Museum.  

Der er mange måder at bidrage på.

Deltagende klasser vil kunne gennemføre dataindsamlingen digitalt og på afstand og ved at bruge ganske få timer, eller ved at få besøg i klassen af medarbejdere fra Københavns Universitet og Københavns Museum, som rammesætter dataindsamlingen.    

Er du interesseret i at høre mere om hvordan du kan deltage med din klasse, så kontakt projektmedarbejder Henriette Devantier Lund på tlf. 24996408 eller på e-mail QB0C@kk.dk.