Change language

Header menu

Hjælp os: Erindringer om en række af Københavns huse søges!

Erindringerne skal bruges til Københavns Museums kommende særudstilling ”Byen på tegnebordet”

Kan du huske noget om: Lyrskovgade nr. 8-38, Voldboligerne på Christianshavn, Ringbo Plejehjem, Hanssted Skole, Bellahøj Koblingsstation, Flæskehallen – Den hvide Kødby, Lynetten, Tinghøj Højdebeholder, Brønshøj Vandtårn eller Østre Elektricitetsværk?

Vi skal bruge erindringerne til vores næste særudstilling ”Byen på tegnebordet”, som bl.a. viser tegninger fra Stadsarkitektens Tegningssamling: Over en periode på 100 år havde Københavns Kommune en tegnestue, der tegnede hundredvis af huse i København. Udstillingen har fokus på tegningerne og husene, men bliver suppleret af erindringer, fra dem der brugte, boede i, eller arbejdede i her. Er der nogen af de nævnte huse, der har gjort indtryk på dig - nu eller dengang? Fokus er på, hvordan du har oplevet husenes rum og nærmeste omgivelser.
Et eksempel på en erindring, er Georg Lindevall, der her husker tilbage på sin skolegang på Grundtvigskolen:

”Når klokken i skolegården ringede ind til time, stillede eleverne sig klassevis op, to og to i geledder, hvorefter alle stille og roligt bevægede sig ind i skolen, hver til sit lokale. Mandag morgen startede ugen med, at alle skolens elever samledes til morgensang akkompagneret af en lærer på skolens sorte flygel. Det foregik naturligvis i skolens flotte aula med det sort/hvidt-bølgede gummigulv, PH-lysekronerne og med den store gipsstatue af gode gamle Grundtvig stående ovre i venstre hjørne skuende ud over det hele.”
NB! Grundtvigskolen er blot et eksempel; det er de andre steder, vi søger erindringer fra

Kan du bidrage med viden om stederne? Så skriv til museumsinspektør Stefanie Høy Brink på p95r@kk.dk