Change language

Header menu

Historier om byen

Københavns Museum dokumenterer byens bygninger og kulturmiljø

Arbejdet med byens kulturmiljø handler om at dokumentere bymiljøet og bygningerne og om at besvare startredegørelser, lokalplanhøringer, miljøvurderinger og at tage stilling til nedrivningssager.

Københavns Museum arbejder sammen med Københavns og Frederiksbergs Kommuner om at dokumentere byens bygninger ved at tage billeder og gennem fortællinger. På den måde kan vi fortælle historier om det levede liv i København og på Frederiksberg.

Registrering før nedrivning

I den kommunale byplanlægning er Københavns Museum høringspart. Det vil sige, at museet inddrages og høres i den interne høring og nogle gange også tidligere. Derudover modtager vi månedligt lister over samtlige byggesager i Københavns Kommune. På listerne fremgår både nedrivningssager og bygningsforandringer. Vi forsøger så vidt muligt at dokumentere bygningerne, inden de bliver revet ned. Både i form af fotos, men også ved hjælp af arkivarbejde i Københavns Byggesagsarkiv i Njalsgade. Her findes der tegninger og andre oplysninger om bygningerne.

I menuen i højre side kan du læse mere om de forskellige måder, Københavns Museum dokumenterer byens historie.