Change language

Header menu

Hele byens museum

Det nye Københavns Museum vil fortælle endnu mere af hovedstadens historie og invitere borgerne med bag kulisserne.

Prospektet for det kommende museum er udkommet, og giver indtryk af nogle af overvejelserne bag flytningen, herunder den nye centrale placering, der i endnu højere grad gør det muligt at være museum for hele København og for byens gæster. Flytningen skaber også mulighed for at samarbejde med de andre kulturinstitutioner i området på og omkring Slotsholmen.

For et år siden blev museet samlet med Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv i enheden Historie & Kunst, der fik penge til at bygge et nyt fællesmagasin, som skal stå færdig i 2018.

“Vi får et helt nyt udstillingshus til museet og et helt nyt fællesmagasin i Historie og Kunst, så det er oplagt at overveje, hvordan vi kan forny museets profil, mens vi samtidig sikrer, at vi begge steder får det med, som vi er særligt gode til på Københavns Museum,” siger museumschef Louise Jacobsen.

Kronologi og Fischer

Når Københavns Museum slår dørene op i Stormgade 18 i 2020, bliver det med en ny fortælling af storbyens historie, der inddrager gæsterne og viser genstande fra museets omfattende samlinger. På programmet er også et særudstillingsprogram og et cafégalleri, hvor man i skiftende udstillinger vil kunne gå på opdagelse i byens historie og aktuelle udvikling. Samtidig arbejder museet på at øge den fysiske og digitale adgang til museets samlinger og til arbejdet med byens kulturarv.

I de to øverste etager i bygningen indrettes en række udstillinger, der giver et overblik over hovedstadens historie på baggrund af den nyeste forskning og arkæologiske udgravninger. Fortællingen bliver både kronologisk og geografisk og vil give gæsterne en fornemmelse af at bevæge sig igennem hele byen. En række tværgående temaer skal fortælle om forandringer og ligheder mellem de forskellige tidsperioder.  

“Nogle af vores gæster i huset på Vesterbrogade har efterlyst mere kronologi i vores formidling af byens historie. Vores gæstebøger og brugerundersøgelser viser også, at mange har sat pris på den aktualitet og brugerinddragelse, der har kendetegnet vores måde at fortælle på, og at udstillingerne har fået gæsterne til at reflektere over det at bo i en storby. De erfaringer vil vi meget gerne tage med os i det nye hus”, siger museumsinspektør Jakob Parby, der er projektleder på udstillingerne til det nye museum.

I husets nederste etage indrettes cafégalleri, hvor materiale fra museets populære billedarkiv og store malerisamling udstilles. I modsatte fløj indrettes særudstillingslokale. Den første særudstilling handler om Paul Fischer – Byen i det bedste lys, der viser os København anno 1900 fra sin smukkeste side. En medieret og idylliseret virkelighed, der i både form og motiv skildrer København som et Nordens Paris. De nye lokaler gør det også muligt at låne genstande og særudstillinger fra andre museer.

Bygningen Stormgade 18’s fortid som blandt andet overformynderi, børneværns- og boligkontor er i sig selv en historie, og den vil museet naturligvis også formidle til gæsterne.