Change language

Header menu

Gennem metervis af affald

  • “Sophie Amalienborg” af Johan Jacob Bruun (1715-1789). På maleriet ses lystslottet Sophie Amalienborg, som brændte ned i 1689, og Sankt Annæ Kanal, der omkransede slottet.
Arkæologerne regner med at finde store mængder velbevaret affald under udgravningen i forbindelse med stort byfornyelsesprojekt.

Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Strandstræderne står foran et omfattende byfornyelsesprojekt, som skal skabe et helt nyt byrum i indre by og sikre klimatilpasning i forhold til skybrud. Sankt Annæ Plads bliver i den forbindelse omlagt til en såkaldt skybrudsgade. Dens formål er at aflede vand fra området via nye grønne områder og to underjordiske rør.

Sankt Annæ Kanal

Udgravningen til rørene løber i den nordlige ende af pladsen og tværs igennem Sankt Annæ Kanal, der i 1600-tallet omkransede parkanlægget omkring lystslottet Sophie Amalienborg (opført 1667-1673). Kanalen var oprindeligt en vandfyldt grav, men efter slottet brændte ned i 1689, blev området inddelt i en have og en eksercerplads, og kanalen blev udvidet i bredden. Da den nuværende Sankt Annæ Plads blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af Frederiksstaden i midten af 1700-tallet, blev kanalen fyldt op.

Arkæologer fra Københavns Museum har tidligere undersøgt området og fundet kanalens stensatte kantsikring. Denne undersøgelse sammen med ældre kortmateriale gør, at arkæologer har et indgående kendskab til kanalens forløb og ved, at der kan være rester af den bro, som har ført over kanalen.

Affald fra 1700-tallets København

Da Sankt Annæ Kanal skulle fyldes op i første halvdel af 1700-tallet, brugte man affald og andet forhåndenværende materiale. Arkæologerne regner derfor med at finde store mængder velbevaret affald under udgravningen, og en ny arkæologisk undersøgelse kan give et billede af datidens materielle kultur og handelsmønstre, og hvordan man håndterede affald i 1700-tallets København.

Sankt Annæ- og Kvæsthusprojektet er støttet af Realdania, Københavns Kommune og en række private sponsorer.