Change language

Header menu

'For gamle dage siden'

For gamle dage siden

"den lugter af en dreng med sure tæer"

Vi er glade for at kunne vise jer museets nyeste projekt: For gamle dage siden.
'For gamle dage siden' er et samarbejde mellem Københavns Museum og pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCC. Formålet er at inddrage arkæologien under pædagogernes arbejde med børn i dagtilbud. Vi glæder os over, at denne form for lærdom fremadrettet kommer til at blive en større del af børnenes hverdag. 

Tak for godt arbejde og ægte, skøn nysgerrighed til de formidable skuespillere fra Børnehuset Hundredemeterskoven. Vi har i hvert fald fået konkluderet, at sure tæer ikke er lige sådan at slippe af med!

I forbindelse med etableringen af det nye Københavns Museum i Stormgade vil museet trække på erfaringer og viden fra projektet som det skrider frem, i arbejdet med nye tilbud til førskolebørn. 
Indiana Jones ville have været stolt af disse unger, og mon ikke et par af dem kommer til at følge i hans fodspor.

Herunder kan du hente et hæfte om projektet til undervisningsbrug eller blot almen nysgerrighed. Du skal bruge et program der kan læse .pdf filer, såsom Adobe Reader.

Video credits: Julie Blicher Trojaborg, Blik