Change language

Header menu

Gå til arkæologi i efterårsferien

Gå på opdagelse i fortiden og slip sanserne løs i Arkæologisk Værksted, når Københavns Museum inviterer til todages arkæologikursus for børn

Med afsæt i de spor, som museets arkæologer finder i jorden under byens fortove, gader og pladser skal vi på arkæologikurset i Arkæologisk Værksted undersøge, hvordan vi mennesker sætter os spor i verden, og hvordan vores spor får betydning for dem, der kommer efter os. De arkæologi-studerende skal udforske, hvad potteskår, kridtpiber, hestesko og skosåler kan fortælle om byens historie. Hvad er arkæologi, og hvordan arbejder arkæologerne? Hvad finder arkæologerne, og hvad sker der med fundene, når de er gravet op af jorden? Hvad kan fundene fortælle os om de mennesker, der levede før os, og hvad kan arbejdet med fortiden fortælle os om os selv?

Arkæolog-aspiranterne får indblik i forskellige arbejdsmetoder og teknikker indenfor arkæologien. Med udgangspunkt i arkæologiske fund fra Københavns undergrund, deltager de studerende i arbejdet med at rense og vaske, analysere, registrere og bevare fundene, ligesom de får indblik i, hvordan og hvad fundene kan fortælle om byens udvikling og tidligere indbyggere.

Arkæologikurserne er dialogbaserede og procesorienterede, og tager udgangspunkt i de studerendes aktive deltagelse, undersøgelser, iagttagelser og refleksioner. Det er gennem dialog, gruppearbejde, historiefortælling samt mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, at de arkæologi-studerende bliver indført i byens arkæologiske kulturhistorie. Der sigtes mod at skærpe de studerendes bevidsthed om sig selv som historieskabte og historieskabende.

På kurserne opnår de arkæologi-studerende viden, erkendelse og oplevelser omkring fortid, nutid og fremtid samt møder de personer, der til dagligt arbejder med fortiden og historien som deres fag.

Alle mellem 8-11 år kan være med, og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot medbringe en god portion nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Derudover skal man selv medbringe madpakke. Vi sørger for noget at drikke.

Hvert kursus afsluttes med uddeling af diplomer.

Praktisk info

Hvornår: tirsdag den 16. og onsdag den 17. oktober. Begge dage kl. 10-14.

Hvor: Arkæologisk Værksted, Stormgade 20, 1555 København V

Pris: 350 kroner pr. deltager, og købes via www.billetto.dk – søg på ”Gå til arkæologi”

Kontakt: Mia Toftdal, ansvarlig for Arkæologisk Værksted kan kontaktes via mail: zb6r@kff.kk.dk

Program

Tirsdag
Kl. 10.00 Velkommen og introduktion til kurset
Kl. 10.30 Introduktion til Københavns historie og museets arkæologiske arbejde. Forskellige øvelser med udgangspunkt i de arkæologiske fund
Kl. 11.30 Frokost.  (Husk madpakke)
Kl. 12.00 Hvordan ser fortiden ud under jorden? Introduktion til jordlag. Sortering og vask af arkæologiske fund. Vi undersøger de mange former for fundmaterialer
Kl. 13.40 Afslutning på dagen og introduktion til i morgen

Onsdag
Kl. 10.00 Introduktion til dagen
Kl. 10.15 Minibyvandring med arkæologisk vinkel på historiske steder i byen samt eventuelt kig i en arkæologisk udgravning. Husk et par sko, som er gode at gå i
Kl. 11.30 Frokost (Husk madpakke)
Kl. 12.00 Registrering og magasinering af arkæologiske fund
Kl. 13.30 Uddeling af diplomer samt afslutning på kurset. Forældre eller andre pårørende er meget velkomne til at deltage