Change language

Header menu

En skilling Danske 1779 frå Gammel Strand

  • ""
Læs arkæolog og feltleder Claes Hadeviks tekst om 1 skilling, fundet på Gammel Strand (på svensk).

Detta lilla silvermynt är 1 cm i diameter och väger 0,8 gram. Åtsidan visar överst den kungliga kronan, och under denna kungens monogram, C7, alltså Christian VII som var kung över Danmark och Norge mellan åren 1766 och 1808.

På frånsidan har vi överst valören: 1 SKILLING och därunder ett förtydligande: DANSKE. Detta för att klargöra att värdet grundar sig på en dansk mark silver och inte en lybsk (från den nordtyska staden Lübeck). Den lybska marken var värd dubbelt så mycket som den danska. Under årtalet, 1779, finns initialerna H.S.K., som står för Hans Schierven Knoph, som var myntmästare under Frederik V och Christian VII, fram till sin död år 1788.

Vid denna tid var myntvalörerna skilling och speciedaler, och det gick 96 skillingar på 1 speciedaler. Det var emellertid stor skillnad mellan de olika mynten vad gäller silverhalten. Skillingmyntet hade en silverhalt på knappt 20 %, medan speciedalerns silverhalt låg på nästan 90 %, vilket var drygt 25 gram rent silver. 96 skillingar innehöll inte ens 14 gram rent silver. Denna stora skillnad mellan myntvärde och metallvärde gynnade naturligtvis myntherren, dvs. Kungen och statskassan. Om man ville göra affärer gällande större belopp med mynt av små valörer, var man därför tvungen att betala ett högre pris.

Christian VII föddes år 1749 på Christiansborg Slot som son till kung Frederik V och drottning Louise, som var dotter till den engelske kungen George II. Samma år som han kröntes till kung gifte han sig också med sin 15-åriga kusin, prinsessan Caroline Mathilde, som var syster till kung George III av Storbritannien.

Två år senare fick paret en son som sedermera blev kung Frederik VI. Caroline Mathilde födde senare också en dotter, Louise Augusta, som antagligen var resultatet av en utomäktenskaplig förbindelse med den i Köpenhamn mycket inflytelserika tyske läkaren och sedermera politikern Johann Friedrich Struensee. Struensee åtalades och dömdes för majestätsbrott till döden genom halshuggning och stegling. Äktenskapet med Caroline Mathilde upphävdes, och hon deporterades till Tyskland. Christian VII led av mental instabilitet som förvärrades med åren, så det kungliga styret kom i praktiken att utövas av andra.