Change language

Header menu

Da København blev en by

  • ""
De seneste års mange arkæologiske udgravninger viser, at København allerede i den sene vikingtid var en anselig bosættelse

Københavns tidligst historie har i årevis været omgærdet med største usikkerhed. De tidligste skriftlige kilder om København er sparsomme. De seneste års arkæologiske udgravninger og forskning har gjort, at vi er kommet tættere på at kunne svare på grundlæggende spørgsmål som: Hvor gammel er byen, hvordan opstod den og hvor lå den ældste bosættelse samt spørgsmålet om, hvordan byen så ud i den tidlige middelalder. Havde Absalons borg fra 1100-tallet haft en forgænger? Hvilken funktion har en centralt placeret, hesteskoformet vold omgivet af en dyb grøft fra den tidlige middelalder været brugt til?  

Resultaterne fra de nyere store arkæologiske udgravninger kombineret nye C14 dateringer fra de to tidlige kirkegårde ved Sankt Clemens Kirke og under den nuværende Rådhusplads, ældre arkæologiske fund og middelalderlige kilder om København er blevet gennemgået og har været med til at danne en ny tolkning af byens tidlige udvikling.  

Der er blevet identificeret tre faser af byudvikling fra 1030/1050, altså 100 år før Absalon, til tidligt i 1200-tallet. Det viser sig, at der i de to første hundrede år af byens historie har været meget dynamiske, og dens samfundsmæssige rolle har ændret sig fra en mindre by i sen vikingtid til en blomstrende handelsby i 1200-tallet. 

Læs mere om Københavns tidligste historie i pdf-dokumentet