Change language

Header menu

Arkivalier og jordfund

  • Barnestrømpe lavet af skaftet fra en voksenstrømpe. Foto: Københavns Museum. 2003.
Komplementære kilder til Københavns historie

Denne artikel fremhæver det frugtbare i at erkende de originale kilder, arkæologiske fund og arkivalier, som komplementære og ikke, som det ofte fremgår i arkæologiske beretninger og artikler, som modsætninger. I argumenterne for komplementariteten af kilderne indgår beretningen fra en arkæologisk undersøgelse af en losseplads i København sammenholdt med gennemgang af udvalgte skifter fra perioden. 

Vedrørende problematikken omkring benyttelse af begge kildetyper henvises blandt andet til spørgsmålet om tid og ressourcer. Men det er også i nogen grad et spørgsmål om faglige tilgange og anerkendelse af forskellige fagligheder og metoder, når der arbejdes med flere kildetyper samt i sidste ende om etablering af en relativ ny disciplin og praksis, som ”nyere tids/historisk arkæologi” må betegnes.

Artiklen af Inger Wiene er udkommet i tidsskriftet Gefjon, som er stiftet af Museum Sydøstdanmark og ROMU i fællesskab, og som behandler emner indenfor arkæologi og nyere tid. Artiklen er vedhæftet nederst.