Change language

Header menu

Arkæologisk Værksted for dagtilbud

Gratis forløb til børnehaver og vuggestuer

Københavns Museum har i samarbejde med Pædagoguddannelsen UCC udforsket, hvordan vi kan inddrage arkæologi og museer i det pædagogiske arbejde i dagtilbud. I forlængelse af projektet tilbyder vi nu gratis forløb til børnehaver og vuggestuer.
Forløbet består af et besøg af museet i institutionen (ca. 1,5 time) og et besøg af børn og pædagoger i Arkæologisk Værksted (ca. 1,5 time). Imellem de to besøg laver børnene deres egen udgravning i institutionen og gør fund, som de bringer med ind i værkstedet.

For mere information og booking:
Skriv til cp2k@kff.kk.kk eller ring til undervisningsansvarlig Sidsel Kirk på 24474814
Se hvad der sker når en gruppe børnehavebørn møder arkæologi her. 
Se hvad der sker når en pædagogstuderende bringer Københavns arkæologi ud i en børnehave her.

Kursus om arkæologi for pædagogisk personale i dagtilbud.

En gang om året afholder vi kursus i Arkæologisk Værksted for pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende om hvordan man kan inddrage arkæologi i det pædagogiske arbejde i børnehaver og vuggestuer. På kurset arbejder vi med arkæologens arbejdsmetoder og håndtering af arkæologiske genstande. Sammen udveksler vi ideer til hvordan arkæologien kan understøtte institutioner arbejde med læreplanstemaerne. Efter kurset er der mulighed for at låne en af museets arkæologikufferter med hjem til institutionen.    
Det er gratis at deltage. Hold øje med datoer for næste kursus her på hjemmesiden.

Arkæologisk Værksted for skoler

Københavns Museum tilbyder ugeforløb om arkæologi. Læs om forløbene her:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kobenhavn-under-asfalten
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/hvad-er-arkaeologi

Fra 2018 tilbyder vi kortere forløb til grundskolen om arkæologi i Arkæologisk Værksted. Hold øje med hjemmesiden.