Change language

Header menu

ARKÆOLOGISK SENSATION: DANNEBROG ER 100 ÅR ÆLDRE

  • ""
Dette var vores 1. aprilsnar for i år!

Arkæologer på Københavns Museum har i forbindelse med udgravninger på Rådhuspladsen i København gjort et fund, der rykker verdens ældste flag, Dannebrogs, historie mindst 100 år længere tilbage i historien: De nyeste undersøgelsesresultater af et sammensyet klædefragment, der er fundet her, viser, at der er tale om et hvidt kors på rød baggrund fra midten af 1100-tallet. Seniorarkæolog Palle Feuerstein betegner det som “et usandsynligt heldigt, ja, jeg vil gå så langt som at sige et sensationelt fund”.

To meter under Rådhuspladsen:
Brostensbelægningen og træerne er ved at være på plads på Rådhuspladsen omkring det sted, hvor tusindvis af mennesker fra i sommer vil bevæge sig ned i dybet til Københavns nye Metrolinje. Her, flere meter under den nuværende overflade, fandt arkæologerne i foråret 2018 noget, der ved første øjekast blot lignede et tilfældigt stykke sammenkrøllet klæde, sammensat af flere stykker. Fundet blev gjort tæt på det, der efter al sandsynlighed er resterne af en støbeform til en kirkeklokke i udkanten af en hidtil ukendt kirkegård fra den tidligste middelalder.

Oxford Institute for Textile Research som garant:
Det fundne klædefragment blev sendt til nærmere undersøgelse hos eksperter på Oxford Institute for Textile Research, som nu er klar med resultaterne. Resultater, der har fået forskerkredse til at spærre øjnene op: Der er tale om et mindre fragment, men der er alligevel nok til, at korsformen tydeligt træder frem, og analyser viser den velkendte farvekombination af et hvidt kors på en rødbrun baggrund. -De mange år i jorden har givet uldklædet den brune nuance. Pga. fragmentets bevaringstilstand kan det desværre ikke foldes fuldt ud.

Den officielle historie – og den rigtige:
Ifølge legenden fik Danmark sit flag, da det faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs slag mod esterne ved Lyndanisse i 1219. Denne historie skal nu endegyldigt skrives om, og bekræfter dermed en hidtidig tese om, at Dannebrogs rødder skal findes i korstogenes tid i 1100-1200-tallet. Hvordan flaget er havnet under den nuværende Rådhuspladsen, kan man kun gisne om: Det var urolige år i omkring 1160, da biskop Absalon fik overdraget København fra kongen, så en forklaring kan være at det er blevet stukket til side i ufredstid, for så først at dukke op igen her 900 år senere.

Et usædvanligt sammenfald:
“Det er da pudsigt, at vi nu kan påvise dette stykke ikoniske Danmarkshistorie netop i år, hvor vi markerer 800-året for, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Men sådan er arkæologi: man ved aldrig, hvad der dukker op, når man sætter spaden i jorden. Slet ikke i en by som København, som de seneste års arkæologi har påvist, har vist sig at være både ældre og større, end man hidtil har forestillet sig. Det nyfunde Dannebrog-fragment – som jeg vil kalde det – vil naturligvis blive vist på Københavns Museum, når vi genåbner i august” slutter seniorarkæolog Palle Feuerstein.